Obecny:

ks. Marek Fit

Byli:

ks. Andrzej Kuliga

ks. Adam Świerczek

ks. Stanisław Wardyński